دانلود اندینگ Yuujou Monogatari - Danshi (?) Version

دانلود اندینگ Yuujou Monogatari - Danshi (?) Version

دانلود اندینگ Yuujou Monogatari - Danshi (?) Version

اندینگ انیمه Inukami!

کاواشیرا کیتا نواده ای از خانواده ی تاریخی رام گر اینوکامی ست: منتها، به دلیل عدم توانایی او، خانواده اش او را رها کردند. روزی، اینوکامی ای به نام یوکو آمد. بنظر نجیب، مطیع و مهمتر از همه، زیبا میرسید. چیزی طول نکشید که با او قرارداد بست، و او پیمانش را پذیرفت. منتها، او اینوکامیِ دردسرسازی بود که هیچکس از پس کنترلش بر نیامده بود. این داستان کمدیِ رام کننده ی اینوکامی، کیتا و اینوکامی، یوکو ست. کیتا مرد هوس های دنیوی ست و پول و دختران را خیلی دوست دارد. از طرف دیگر، یوکو دوست دارد چیز ها را نابود کند و بسیار حسود است.

دانلود انیمه Inukami!

خوانندها

اطلاعات تکمیلی

قسمت:
18
نوع:
اندینگ
ورژن:
v1
برای دانلود و پخش موزیک لطفا اشتراک تهیه کنید