دانلود اندینگ Forever Dreaming

دانلود اندینگ Forever Dreaming

دانلود اندینگ Forever Dreaming

اندینگ انیمه Dragon Ball Super

هفت سال پس از شکست ماجین بو، زمین در آرامش به سر می برد و مردمانش از هر خطری که در گوشه و کنار جهان کمین کرده باشد، در امان هستند. با این حال، این آرامش دیری نمی پاید؛ تهدیدی خفته در اعماق تاریک کهکشان بیدار می شود: بیرس، خدای بی رحمِ نابودی. بیرس با شنیدن پیشگویی مبنی بر شکستش توسط یک "سوپر سایان خدا"، به همراه ویس، فرشته همراه خود، کل کهکشان را برای یافتن این موجود مرموز جستجو می کنند. دیری نمی گذرد که آنها به زمین می رسند و با گوکو سون، یکی از قدرتمندترین مبارزان سیاره و دوستان قدرتمندش روبرو می شوند.

دانلود انیمه Dragon Ball Super

خوانندها

اطلاعات تکمیلی

قسمت:
37-49
نوع:
اندینگ
ورژن:
v1
برای دانلود و پخش موزیک لطفا اشتراک تهیه کنید