دانلود اندینگ The Real Folk Blues

دانلود اندینگ The Real Folk Blues

دانلود اندینگ The Real Folk Blues

اندینگ انیمه Cowboy Bebop

دنیایی که نابود شده و مردمی که در سایر سیارات منظومه شمسی زندگی می کنند . کشتی با نام Bebop که شغل ساکنان آن دستگیری مجرمان فراری و گرفتن جایزه آنهاست و آنها خود را Cowboy می نامند .

دانلود انیمه Cowboy Bebop

خوانندها

اطلاعات تکمیلی

قسمت:
1-12, 14-25
نوع:
اندینگ
ورژن:
v1
برای دانلود و پخش موزیک لطفا اشتراک تهیه کنید